Práca v poisťovni pre priemysel

Každý deň prináša niečo nové

Práca v oblasti poisťovníctva je vzrušujúcejšia, než sa môže na prvý pohľad zdať. Znamená to preberať ťarchu rizík od spoločností, aby sa mohli sústrediť na svoje obchodné aktivity. Vďaka tomu nielenže umožňujeme spoločnostiam, aby si zabezpečili existenciu, ale zároveň sa podieľame na pokroku. Rozvinutá ekonomika totiž bez poistnej ochrany nemôže existovať. Podporujeme obchodné aktivity, čím napomáhame vzniku inovácií, ktoré budú formovať spoločnosť budúcnosti. Pre nás to znamená, že je potrebné neustále držať krok s najnovším vývojom. Dôvod je prostý: spoločnosti neustále vyvíjajú nové produkty a služby, ktoré si vyžadujú poistnú ochranu. Rovnako ako digitalizácia, aj klimatická zmena prináša nové riziká. A my sme pri tom!

Ak chcete mať prehľad o najnovšom vývoji, poistenie priemyslu je to správne odvetvie. Meníme sa spolu s našimi zákazníkmi, ich rizikami a požiadavkami. Dávame tak priestor novému spôsobu myslenia, rozvíjame nové prístupy a zručnosti a pracujeme čoraz digitálnejším, rýchlejším a interdisciplinárnejším spôsobom.

Zaujíma vás to? Skvelé!

Zoznámte sa s nami!

Sme súčasťou jednej z najväčších skupín poisťovní.

Podporujeme inovácie a vítame ľudí, ktorí myslia inak.

Máme medzinárodnú sieť so zameraním na Európu.

Potrebujete ďalšie informácie?

Ďalšie informácie o poisťovni MSIGEU ako potenciálnom zamestnávateľovi a o voľných pozíciách nájdete na našom kariérnom portáli. Tu zároveň nájdete aj on-line žiadosť o pracovné miesto.

Tešíme sa na stretnutie!

Kariérny portál