Novinky

Momentálne nás zastihnete iba na mobilných telefónnych číslach, pevné linky sú dočasne nefunkčné.

Z dôvodu servisných prác sú pevné linky v MSIGEU Insurance Europe, Kancelária Slovensko dočasne nefunkčné.
Skontaktovať sa s nami môžete na telefónnych číslach,  ktoré sú uvedené v sekcii „Kontakt“ na našej webovej stránke.
Za porozumenie ďakujeme.