Správa o solventnosti a finančnom stave (SFCR, z angl. Solvency and financial condition report)

Prostredníctvom správy o solventnosti a finančnom stave (SFCR) by sme vás radi informovali o našej finančnej situácii. Ako poisťovňa máme povinnosť zverejniť takúto správu raz ročne v súlade so Smernicou 2009/138/ES Európskeho parlamentu a Rady.

V súlade s ustanoveniami vyhlášky Federálneho úradu pre finančný dozor Nemecka poskytujeme správu SFCR v nemeckom jazyku.

SFCR 2023

SFCR 2022

SFCR 2021

SFCR 2020

SFCR 2019

SFCR 2018

SFCR 2017

SFCR 2016