Ochrana údajov

Pre návštevníkov webových stránok

Informácia o ochrane osobných údajov


Spoločnosť MSIG Insurance Europe AG („MSIG“) sa teší z Vašej návštevy na našej webovej stránke a z Vášho záujmu o naše produkty. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a chceme, aby ste sa pri návšteve našej webovej stránky cítili bezpečne. Dodržiavame nariadenia o ochrane údajov, predovšetkým všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov („GDPR“), nemecký spolkový zákon o ochrane údajov („BDSG“) a nemecký zákon o elektronických informačných a komunikačných službách („TMG“).

V tejto informácií o ochrane osobných údajov Vám objasníme, ktoré informácie (vrátane osobných údajov) spracujeme počas Vašej návštevy a pri používaní našej internetovej stránky („webová stránka“).

 

I.    Kto je zodpovedný za spracovanie údajov?

Právne zodpovedný za ochranu údajov pri spracovaní osobných údajov je MSIG Insurance Europe AG, zastihnuteľný na:

An den Dominikanern 11-27
D-50668 Köln
Telefón: +49 221 37991-0
Telefax: +49 221 37991-200
E-mail: info@msig-europe.com

Pokiaľ v tejto informácii o ochrane osobných údajov je reč o „my“ alebo „nás“ vzťahuje sa to vždy na vyššie uvedenú spoločnosť.

Nášho splnomocnenca pre ochranu údajov môžete kontaktovať cez kontaktné informácie, ako aj prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy:
datenschutz@msig-europe.com

 

II.    Ktoré princípy dodržiavame?

V súlade s predpismi o ochrane údajov spracovávame Vaše osobné údaje len vtedy, ak nám to umožňuje zákonný predpis alebo ak ste vyjadrili svoj súhlas.

Na tejto webovej stránke môžeme zhromaždiť aj informácie, ktoré nám samy o sebe neumožňujú vyvodiť žiadne priame závery k Vašej osobe. V určitých prípadoch – predovšetkým pri kombinácií s inými údajmi – sa tieto informácie môžu považovať predsa za „osobné údaje“ v zmysle ochrany údajov. Okrem toho môžeme na tejto webovej stránke zhromažďovať také informácie, na základe ktorých Vás nemôžeme identifikovať ani priamo ani nepriamo. To je napr. v prípade súhrnných informácií o všetkých používateľoch tejto webovej stránky.

 

III.    Ktoré údaje spracovávame?

Našu webovú stránku môžete navštíviť bez toho, aby ste priamo poskytovali osobné informácie, ako napr. Vaše meno, Vašu poštovú adresu alebo Vašu e-mailovú adresu. Aj v tomto prípade musíme zhromažďovať a ukladať určité informácie, aby sme Vám poskytli prístup na našu webovú stránku. Okrem toho Vám na našej webovej stránke poskytujeme iba všeobecné informácie o našej spoločnosti, našej podnikateľskej spoločnosti, našich produktoch a kontaktných osobách. V tejto súvislosti nájdete aj informácie o kontaktných údajoch, ktorými nás môžete kontaktovať, ako napr. telefonicky alebo e-mailom.

1. Logfiles:
Keď navštívite túto webovú stránku, náš webový server automaticky uloží názov domény alebo IP adresu požadujúceho počítača (spravidla Vášho internetového poskytovateľa). Pritom ukladáme tiež dátum, čas a trvanie Vašej návštevy, podstránky/URL, ktoré navštívite a informácie o aplikácii/ách a koncovom/ých zariadení/iach, ktoré používate na zobrazenie našich stránok.

2. Cookies - Všeobecne:
Aby sme vytvorili našu ponuku čo najprijateľnejšie pre používateľa, používame takzvané cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vami používanom internetovom prehliadači. Popri základných cookies, ktoré sú potrebné pre fungujúcu webovú stránku a nemôžu sa zablokovať, používame funkčné cookies, aby sme Vám poskytli najlepší možný servis a priebežne optimalizovali našu internetovú stránku. Ďalšie informácie k jednotlivým cookies nájdete pod našimi nastaveniami k ochrane osobných údajov (pozri dole). Tieto súbory nám pomáhajú identifikovať určité preferencie našich návštevníkov pri prehliadaní a následne zodpovedajúco prispôsobiť našu stránku. Cookies, ktoré najčastejšie používame, sú takzvané session-cookies. Po skončení Vašej návštevy sa automaticky vymažú. Používame ale aj trvalé cookies, ktoré ukladajú napríklad Váš želaný jazyk. Tieto slúžia na zlepšenie usmernenia používateľa. Naše súbory cookies nezhromažďujú osobné údaje a nie sú vhodné na identifikáciu Vašej osoby na webových stránkach tretích strán. Všetky uvedené cookies sa nastavia iba s Vaším aktívnym súhlasom. Máte možnosť Váš raz udelený súhlas kedykoľvek odvolať. O tom sme už informovali v našej Informácii o ochrane osobných údajov pri otvorení našej webovej stránky. Keď kliknete na pole: „Spracovať nastavenia cookie“, môžete spracovať Vaše nastavenia. Môžete tiež principiálne odmietnuť prijať súbory cookies pomocou nastavení Vášho prehliadača. Avšak, môže to spôsobiť, že nebudete môcť podľa okolností používať všetky funkcie webovej stránky.

Nastavenia ochrany osobných údajov

 

2.1. Webová analýza cez Matomo:
Na našej stránke Kariéra používame Matomo, službu webovej analýzy spoločnosti InnoCraft Ltd. 150 Willis Street, 6011 Wellington, Nový Zéland („Matomo“), aby sme mohli našu webovú stránku kontinuálne vylepšovať. Matomo používa taktiež cookies, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači a umožňujú analýzu webovej stránky. Z týchto údajov sa môžu vytvoriť a vyhodnotiť pseudonymné profily používania. Cookies umožňujú opätovné rozpoznanie internetového prehliadača. Údaje získané pomocou technológie Matomo (vrátane pseudonymnej IP-adresy) sa prenášajú na náš server a ukladajú na účely analýzy používania, čo slúži na optimalizáciu webovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom cookie v pseudonymnom profile používateľa sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky a nevedú sa spolu s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. Aj tu sa používajú cookies iba s Vaším aktívnym súhlasom. Máte kedykoľvek možnosť odvolať predtým udelený súhlas. V prípade Matomo sa to neuskutoční cez pole „Spracovať nastavenia cookie“, ale prostredníctvom zmeny nastavení vo Vašom internetovom prehliadači; tam môžete prenos cookies deaktivovať alebo obmedziť. Už uložené cookies sa môžu kedykoľvek vymazať. Môže sa avšak stať, že v tomto prípade nebudete prípadne môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Ďalšie informácie k ochrane osobných údajov prostredníctvom Matomo nájdete tu.

2.2 Spracovanie Vašich osobných údajov získaných na tejto webovej stránke prostredníctvom Google, Vimeo a Adobe Typekit v USA
Tým, že kliknete na „Akceptovať všetky cookies“ alebo budete samostatne akceptovať funkčné cookies, zároveň súhlasíte, že Vaše osobné údaje sa môžu spracovať v USA. Európsky súdny dvor dňa 16. júla 2020 vyhlásil „Štít ochrany súkromia medzi EÚ a USA“ za neúčinný s dôsledkom, že USA sú z právneho hľadiska ochrany osobných údajov považované za neistú tretiu krajinu bez primeranej úrovne ochrany osobných údajov. Existuje riziko, že Vaše osobné údaje môžu byť spracované americkými úradmi na kontrolné a sledovacie účely. Keď pod „Spracovať nastavenia cookie“ nebudete súhlasiť s používaním prostredníctvom Google a Vimeo alebo podáte dodatočne námietku, spracovanie Vašich osobných údajov sa v USA neuskutoční. Pretože u Adobe Typekit ide o základné cookie, ktoré je potrebné na zobrazenie druhu písma webovej stránky, našu webovú stránku môžete používať iba vtedy, keď súhlasíte s používaním Adobe Typekit. Námietka tu nie je možná. Preto je čisto teoreticky možné, že by sa osobné údaje v súvislosti s písmom mohli spracovávať  v USA.

3. Nadviazanie kontaktu:
Ak nás kontaktujete ktorýmkoľvek spôsobom uvedeným na našej webovej stránke, spracujeme v danom prípade obsiahnuté a Vami poskytnuté osobné údaje (napr. Vaša e-mailová adresa, Vaše meno, Vaše telefónne číslo) vo Vašej správe, aby sme spracovali a zodpovedali Vašu požiadavku.

 

IV.    Na aké účely a na akom právnom základe spracovávame Vaše údaje?

1. Spracovanie osobných údajov obsiahnutých v protokolových súboroch (Logfiles), príp. obsiahnutých osobných údajov sa vykonáva tak, aby ste mohli používať našu webovú stránku. To sa uskutočňuje na základe § 15 ods. 1 TMG alebo na základe článku 6 ods. 1 f) GDPR s cieľom zachovať náš oprávnený záujem o fungovanie našej webovej stránky.

2. Spracovanie údajov zozbieraných prostredníctvom súborov cookies a pseudonymných užívateľských profilov na účely reklamy, prieskumu trhu a vytvorenia našej webovej stránky podľa potrieb užívateľa sa uskutočňuje na základe §15 ods. 3 TMG alebo na základe] článku 6 ods. 1 f) GDPR s cieľom zachovať náš oprávnený záujem o analýzu používania našej webovej stránky. Spracovanie Vašich osobných údajov získaných na tejto webovej stránke prostredníctvom Google, Vimeo a Adobe Tipetik v USA sa uskutoční iba s Vaším výslovným súhlasom na základe čl. 49 ods. 1 a) GDPR.

3. Spracovanie údajov pri spracovaní žiadosti sa uskutočňuje s cieľom zachovania nášho oprávneného záujmu o založenie a udržiavanie obchodných kontaktov na základe článku 6 ods. 1 f) GDPR. Ak sa Vaša žiadosť týka uzavretia zmluvy alebo predzmluvných opatrení, budú Vaše osobné údaje spracované na základe článku 6 ods. 1 b) GDPR.

4. Pokiaľ Vám poskytneme možnosť na udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov, spracujeme údaje získané súhlasom na účely uvedené v súhlase; toto sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 a) GDPR.

Zohľadnite, prosím, že

 • udelenie súhlasu voči nám je dobrovoľné;
 • neudelenie súhlasu alebo jeho neskoršie odvolanie môže byť predsa spojené s následkami, o ktorých Vás budeme informovať pred udelením súhlasu a
 • že súhlas udelený voči nám môže byť kedykoľvek odvolané s účinnosťou do budúcnosti, napr. oznámením poštou, faxom alebo e-mailom cez kontaktné informácie uvedené v tejto Informácii o ochrane osobných údajov.

5. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje spracované v súvislosti s Vaším používaním našej webovej stránky na splnenie zákonných povinností, ktorým podliehame. Toto sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 c) GDPR.

6. Pokiaľ je to potrebné, spracovávame Vaše údaje okrem vyššie uvedených účelov aj na zachovanie našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretích strán. Toto sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 f) GDPR. K našim oprávneným záujmom patria:

a) uplatňovanie právnych nárokov a obhajoba súdnych sporov;
b) zamedzovanie a vyšetrovanie trestných činov, ako aj
c) riadenie a rozvoj našich podnikateľských činností vrátane riadenia rizík.

 

V.    Som povinný poskytovať údaje?

Aby sme mohli žiadosť spracovať, je v každom prípade potrebné uviesť jeden kontakt. Bez týchto údajov nemôžeme Vašu žiadosť spracovať.

Ak okrem toho zhromaždíme Vaše osobné údaje, informujeme Vás, či je poskytnutie týchto informácií požadované zákonom alebo zmluvou, alebo je to potrebné pri uzatvorení zmluvy. Pritom vo všeobecnosti identifikujeme tie informácie, ktorých poskytnutie je dobrovoľné a nevzťahuje sa na jednu z vyššie uvedených povinností alebo nie sú potrebné pri uzatvorení zmluvy.

 

VI.    Kto dostáva moje údaje?

Vaše osobné údaje sú spracované v rámci našej spoločnosti. V závislosti od typu osobných údajov majú len určité oddelenia prístup k Vašim osobným údajom. K tomu patria predovšetkým špecializované oddelenia, ktoré sa zaoberajú poskytovaním našich webových stránok, menované kontaktné osoby pre konkrétne úlohy, ktoré sú uvedené na našej webovej stránke a naše oddelenie IT.

Vaše osobné údaje môžeme sprostredkovať tretím stranám mimo našej spoločnosti v rozsahu povolenom zákonom. K týmto externým príjemcom môžete rátať najmä

 • pridružené spoločnosti, ako MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. (Japonsko) a Mitsui Sumitomo Insurance Co. Limited (Japonsko), ktorým môžeme sprostredkovať osobné údaje na interné administratívne účely;
 • nami zapojených poskytovateľov služieb, ktorí pre nás poskytujú služby na osobitnom zmluvnom základe, čo môže zahŕňať aj spracovanie osobných údajov, ako aj s naším súhlasom zapojení subdodávatelia našich poskytovateľov služieb, rovnako ako aj
 • neverejné a verejné subjekty v rozsahu, v akom sme zo zákona povinní poskytnúť Vaše osobné údaje

Postavíme sa za to, že aj externí príjemcovia údajov dodržiavajú prácne povinnosti, týkajúce sa ochrany osobných údajov, v súlade s predloženou Informáciou o ochrane osobných údajov.

 

VII.    Sprostredkúvajú sa údaje do krajín mimo EÚ / Európskeho hospodárskeho priestoru?

Spracovanie Vašich osobných údajov sa uskutočňuje v zásade v rámci EÚ resp. Európskeho hospodárskeho priestoru.

Len v súvislosti so spracovaním v rámci našej podnikateľskej skupiny [a za účasti poskytovateľov služieb na poskytovanie služieb analýzy webu] môže dôjsť k prenosu informácií príjemcom v takzvaných „tretích krajinách“. „Tretie krajiny“ sú krajiny mimo Európskej únie alebo mimo Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v ktorých bez problémov nie je možné predpokladať úroveň ochrany údajov, ktorá je porovnateľná s úrovňou v Európskej únii.

Ak poskytnuté informácie zahŕňajú aj osobné údaje, zabezpečíme pred takýmto prenosom, aby bola zaručená požadovaná úroveň ochrany údajov v tretej krajine alebo pri príjemcovi v tretej krajine. To môže vyplývať najmä z takzvaného „rozhodnutia o primeranosti“ Európskej komisie, ktoré celkovo stanovuje primeranú úroveň ochrany údajov pre danú tretiu krajinu. Alternatívne môžeme sprostredkovanie osobných údajov opierať tiež o tzv. „Štandardné zmluvné doložky EÚ“ dohodnuté s príjemcom. Na požiadanie Vám radi poskytneme ďalšie informácie o vhodných a primeraných zárukách na zachovanie primeranej úrovne ochrany údajov. Kontaktné údaje nájdete na začiatku tejto informácie o ochrane osobných údajov. Informácie o „štandardných zmluvných doložkách“ EÚ nájdete tu a informácie o rozhodnutí o primeranosti nájde tu.

 

VIII.    Ako dlho sú uložené moje údaje?

V zásade uchovávame Vaše osobné údaje, pokiaľ máme oprávnený záujem o toto ukladanie a neprevyšujú Vaše záujmy o prerušenie ukladania.

Dokonca aj bez oprávneného záujmu môžeme údaje naďalej uchovávať, ak sme zo zákona povinní tak urobiť (napríklad na splnenie záväzkov týkajúcich sa uchovávania údajov). Vaše osobné údaje vymazávame aj bez Vášho zásahu, hneď ako ich znalosť už nie je potrebná na splnenie účelu spracovania alebo ukladanie je inak právne zakázané.

Spravidla sa

 • prihlasovacie údaje vymažú, pokiaľ sa nevyžaduje ďalšie ukladanie na zákonom určené účely, ako je napríklad odhalenie zneužitia a zisťovanie a odstránenie technických porúch a
 • nami spracované údaje v súvislosti so žiadosťou sa vymažú najneskôr po uplynutí zákonnej lehoty uloženia.

Tie osobné údaje, ktoré musíme ukladať, aby sme splnili naše povinnosti uchovávania, sa ukladajú až do skončenia príslušnej povinnosti uchovávania. Pokiaľ uchovávame osobné údaje výhradne na účely splnenia povinnosti uchovávania, sú tieto spravidla zablokované, aby boli prístupné len vtedy, ak je to potrebné s ohľadom na účel povinnosti uchovávania.

 

IX.    Aké mám práva?

a) Právo na odvolanie podľa čl. 21 GDPR

Máte právo sa kedykoľvek odvolať voči spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 e) alebo f) GDPR. V prípade Vášho odvolania nebudeme ďalej spracovávať Vaše osobné údaje, iba vtedy áno, ak môžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracovanie slúži na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

b) Ďalšie práva

Ako dotknutá osoba máte právo

 • na informáciu o uložených osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú, článok 15 GDPR;
 • na opravu nesprávnych alebo neúplných údajov, článok 16 GDPR;
 • na vymazanie osobných údajov, článok 17 GDPR;
 • na obmedzenie spracovania, článok 18 GDPR a
 • na prenos údajov, článok 20 GDPR.

Ak chcete tieto práva uplatniť, môžete sa na nás alebo na nášho splnomocnenca pre ochranu údajov kedykoľvek obrátiť – napr. prostredníctvom jedného z kontaktov uvedených na začiatku tejto Informácie o ochrane osobných údajov.

Môžete tiež podať sťažnosť príslušnému orgánu pre dohľad na ochranu údajov, článok 77 GDPR.

Pre uchádzačov

Informácia o spracúvaní Vašich osobných údajov pri prijatí do zamestnania

Poskytujeme Vám informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou MSIG Insurance Europe AG, ako aj o Vašich právach v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

 

Kto je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov a ako sa môžete skontaktovať so zodpovednou osobou?

Osoba zodpovedná za spracúvanie osobných údajov:
MSIG Insurance Europe AG
An den Dominikanern 11-27
50668 Köln
Telefón 0221-37991-0
Fax 0221-37991-200
E-mail info@msig-europe.com

Našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať na hore uvedenej adrese alebo na adrese datenschutz@msig-europe.com. Kontaktné údaje sú okrem toho dostupné online na stránke
http://msig-europe.de/de/datenschutz

 

Ktoré kategórie osobných údajov používame a odkiaľ tieto pochádzajú?

Kategórie spracúvaných osobných údajov zahŕňajú hlavne Vaše základné údaje (meno, priezvisko, afixy priezvisk a štátna príslušnosť), kontaktné údaje (napr. súkromná adresa, (mobilné) telefónne číslo, e-mailová adresa), ako aj údaje o celom prijímacom procese (list, odporúčania, dotazníky, pohovory, kvalifikácia a predchádzajúce pracovné pozície). Pokiaľ ste v žiadosti o prijatie do zamestnania alebo v prijímacom procese dobrovoľne oznámili tiež osobitné kategórie osobných údajov (ako sú údaje o zdravotnom stave, náboženská príslušnosť, stupeň postihnutia), spracúvanie sa uskutoční iba vtedy, ak ste v tejto veci dobrovoľne udelili súhlas alebo  to zdôvodňuje zákonná skutková podstata.

Vaše osobné údaje sú zvyčajne získavané priamo od Vás počas prijímacieho procesu. Okrem toho sme mohli osobné údaje získať od tretích strán (napr. z agentúr práce), ktorým ste dali k dispozícii Vaše osobné údaje na postúpenie. Ak sa uchádzate o zamestnanie prostredníctvom našej webovej stránky – pracovné príležitosti - pozrite si okrem týchto informácií aj informácie o ochrane údajov pre návštevníkov webových stránok.

 

Na aké účely a na akom právnom základe sa osobné údaje spracúvajú?

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR), Spolkového zákona o ochrane osobných údajov (BDSG) , ako aj ďalších relevantných zákonov (napr. Zákon o organizácii pracovných vzťahov v podniku (BetrVG), Všeobecný zákon o rovnakom zaobchádzaní (AGG) atď.).

V prvom rade je spracúvanie osobných údajov  nevyhnutné na účely vykonávania prijímacieho procesu a posúdenia, do akej miery je kandidát vhodný pre príslušnú pracovnú pozíciu. Spracúvanie Vašich osobných údajov ako uchádzača o pracovnú pozíciu je potrebné, aby bolo možné rozhodnúť o odôvodnení pracovného vzťahu.  Právnym základom je tu čl. 6 ods. 1 b) GDPR v spojení s § 26 ods. 1 BDSG.
Okrem toho môže byť potrebné získať od Vás samostatný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 a)  7 GDPR v spojení s § 26 ods. 2 Spolkového zákona o ochrane osobných údajov (BDSG) ako povolenie v súlade so zákonom o ochrane údajov.
V prípade potreby spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe čl. 6 ods. 1 f) GDPR s cieľom chrániť naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretích strán (napr. úradov).

Sme tiež povinní na základe európskych nariadení pre boj proti terorizmu  2580/2001 a 881/2002 porovnať Vaše osobné údaje so „Zoznamom teroristov, ktorý zostavila EÚ“, aby sme v budúcnosti neposkytli žiadne peňažné ani iné ekonomické zdroje na teroristické účely.

Spracovanie osobitných kategórií osobných údajov (napr. údaje o zdravotnom stave) spočíva vo Vašom súhlase podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR v spojení s § 26 ods. 2 BDSG, pokiaľ sa na nich nevzťahujú zákonné skutkové podstaty ako čl. 9 ods. 2 písm. b) v spojení s § 26 ods. 3 BDSG.

S Vašimi údajmi uchádzača o pracovnú pozíciu sa vždy zaobchádza dôverne.  Ak by sme spracúvali Vaše osobné údaje na účely, ktoré nie sú uvedené vyššie, budeme Vás o tom vopred informovať.

 

Ku získava Vaše osobné údaje?

V rámci našej spoločnosti sa k Vašim osobným údajom dostanú iba tie osoby a oddelenia (napr. technické oddelenie, zástupca pre ťažko zdravotne postihnutých), ktoré ich požadujú v rámci rozhodovania o prijatí do zamestnania a v súlade s našimi predzmluvnými, zmluvnými a zákonnými povinnosťami.
Okrem toho môžeme v rámci prijímacieho procesu využívať rôznych poskytovateľov služieb. Zoznam dodávateľov a poskytovateľov služieb, s ktorými spolupracujeme a s ktorými nemáme len dočasný obchodný styk, je možné získať na vyžiadanie  prostredníctvom hore uvedených kontaktov.

 

Ktoré práva na ochranu osobných údajov si môžete uplatňovať ako dotknutá osoba?

Informácie o Vašich uložených osobných údajoch môžete získať prostredníctvom hore uvedenej adresy. Za určitých okolností môžete tiež požiadať o opravu alebo vymazanie Vašich údajov. Máte tiež právo na obmedzenie spracúvania Vašich údajov a právo získať údaje, ktoré Vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

 

Právo na námietku

Ak spracúvame Vaše údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete proti tomuto spracúvaniu namietať z dôvodov, ktoré sa týkajú Vašej konkrétnej situácie. Vaše osobné údaje potom nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nedokážeme preukázať nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Kde môžete podať sťažnosť?

Máte možnosť podať sťažnosť hore uvedenej zodpovednej osobe alebo dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov. Dozorným orgánom pre ochranu osobných údajov zodpovedným pre nás je:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
(Regionálny referent zodpovedný za ochranu osobných údajov a slobodu informácií pre Severné Porýnie-Westfálsko)
Kavalleriestraße 2 – 4
40213 Düsseldorf

 

Ako dlho sú Vaše osobné údaje uchovávané?

Ak nevznikne pracovný pomer, Vaše osobné údaje vymažeme šesť mesiacov po ukončení prijímacieho procesu. To neplatí, ak sú zákonné ustanovenia v rozpore s vymazaním alebo je potrebné ďalšie uchovávanie pre účely vykonania dôkazov alebo ak ste poskytli súhlas s dlhšou dobou uchovávania.

Ak Vám nemôžeme ponúknuť voľnú pozíciu, ale na základe Vášho profilu zastávame názor, že Vaša žiadosť by mohla byť vhodná pre budúce pracovné ponuky, budeme v databáze našich uchádzačov spracúvať Vaše osobné údaje ohľadne žiadosti o zamestnanie po dobu 24 mesiacov, ak ste nám k tomu dali výslovný súhlas.

 

Sprostredkúvajú sa Vaše osobné údaje do tretej krajiny?

Ak sprostredkúvame osobné údaje spoločnostiam skupiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sprostredkovanie sa uskutoční iba v takom rozsahu, v akom Európska komisia potvrdila vhodnosť úrovne ochrany  údajov v tretej krajine alebo ak existujú iné primerané záruky ochrany osobných údajov (napr. záväzné interné ustanovenia o ochrane údajov alebo štandardné zmluvné doložky EÚ). Podrobné informácie môžete získať na vyššie uvedených kontaktoch..


Ste povinní poskytnúť svoje údaje?

Ako súčasť svojej žiadosti o zamestnanie musíte uviesť osobné údaje, ktoré sú potrebné v rámci prijímacieho procesu a na posúdenie, či je žiadosť primeraná. Bez týchto údajov nebudeme schopní realizovať prijímací proces a rozhodnúť o vzniku pracovného pomeru..

Pre zákazníkov, poškodených a obchodných partnerov

Vyberte informácie o spracovaní údajov v preferovanom jazyku.

Download DE   Download EN   Download ES   Download FR   Download IT   Download NL   Download SK

Pre účastníkov videokonferencií

Vyberte informácie o spracovaní údajov v preferovanom jazyku.

Download DE Download EN Download ES Download FR Download IT Download NL Download SK