Inovatívny pohľad do budúcnosti – nielen konzervatívny prístup

Poistenie je hnacím motorom zmien a rastu. Bez nášho odvetvia by nedošlo k inováciám v oblastiach ako obnoviteľná energia, keďže riziká, ktorým tieto spoločnosti bežne čelia, by nebolo možné vyčísliť. Nikto by sa neodvážil skúsiť niečo nové. Sme ako záchranná sieť pre budúce inovácie.

 

Vďaka vyčísleniu rizika je možná transformácia

Ponúkame prenos rizík. Vďaka realistickému vyhodnoteniu rizík, ich minimalizácii a službám výpočtu rizík umožňujeme zákazníkom, aby mohli podniknúť kroky s prepočítaným rizikom. Ako váš poisťovateľ priemyslu vás podporíme v každej fáze zmluvného obdobia, najmä vtedy, keď dôjde k poistným udalostiam.

Vyberte krajinu

Radovan Figura
Branch Manager
Lubos Holik
Underwriting Manager
Underwriter Marine and Liability
Claims Management
Branch Manager
Deputy Branch Manager & Claims Manager

Alexandre Lambert de Rouvroit

Tel.:  +32 267 90892
Mobile: +32 496 404094
alexandre.lambert@msig-europe.com

Michel Sedeyn
Chief Underwriter
Nicolas Preat
Senior Underwriter C&S and Marine
François Fournie
Branch Manager
Hugues Poyet
Underwriting Director
General Secretary
Head of JIA Marketing
Stephanie Le Magourou
Head of Property Underwriting
Sandra Wilms
Head of Casualty Underwriting
Loïc Devynck
Head of Financial Lines Underwriting
Eric Delage
Head of Engineering
Head of Risk Engineering
Valérie Batista-Guillaume
Claims Manager

Valérie Batista-Guillaume

Tel.: +33 1 85347998
Mobile: +33 7 50140698
valerie.guillaume@msig-europe.com

Jos Lagarde
Branch Manager
Nobuhiro Terao
Japanese Business Marketing Leader
Gerben Renting
Underwriting Marine / Liability / Engineering & Claims
Arie Kamp
Underwriting: Property
Michael Kärcher
Head of Region Germany
Takeshi Hayashi
Head of JIA Marketing
Julia Wohlfahrth
Senior Account Manager – South, West
Thomas Gonser
Senior Account Manager – South, Austria
Thomas Schmid
Senior Account Manager – Middle, North
Heinz Nettersheim
Senior Account Manager – Middle, West
Head of Underwriting Casualty & Specialties
Head of Underwriting Property
Head of Underwriting Engineering
Michael Kärcher
Head of Underwriting Marine
Markus Manderfeld
Head of Claims
Branch Manager
Head of Underwriting Casualty & Specialties

Javier González

Mobile: +34 677 558 728
javier.gonzalez@msig-europe.com

 

Head of Underwriting Property & Engineering
Head of JIA Marketing
Claims Manager
Giorgio Bidoli
Branch Manager
Nobuhiro Terao
JIA Marketing Manager
Kyoko Tagami
Senior Underwriter
Daniela Sgura
Underwriter
Patrizia Osti
Claims Manager

Potrebujete konzultáciu?

Zavolajte nám a my vám pomôžeme s definovaním požiadaviek a prianí. Náš tím stojí pri vás so skúsenosťami a know-how pre kreatívne a individuálne poistné riešenia.

Kontakt