Poistenie majetku

Výnimočné situácie nás nezaskočia

Požiare, zemetrasenia či povodne môžu zasiahnuť aj tie najlepšie pripravené firmy. Napriek komplexným ochranným opatreniam vám môžu takéto udalosti zásadne narušiť prevádzku a dlhodobo skomplikovať situáciu s rozpočtom. V niektorých prípadoch môžu dokonca viesť k úplnej platobnej neschopnosti, čiže bankrotu. Naše poistné riešenia a rýchlosť pri miestnom vybavovaní poistných udalostí prinášajú vašej spoločnosti efektívnu ochranu, vďaka čomu budete chránení, aj keď nastane poistná udalosť.

Naša špecialita: krytie jednotlivých vrstiev poistenia (layered coverage)

 

Poistenie straty majetku a príjmu

Ponúkame optimálny poistný produkt prispôsobený vašim konkrétnym potrebám, ktorý pokryje vaše budovy, inventár a vybavenie továrne vrátane strojov. Vďaka na mieru šitému krytiu vašich ziskov a prevádzkových nákladov chránime aj váš rozpočet. Od nás nedostanete poistný produkt pre masy. Naopak, budeme spoločne pracovať na tom, aby sme presne definovali vaše jedinečné potreby. Vďaka vysokej kapacite krytia vám navyše môžeme ponúknuť to najlepšie riešenie pre riziká, ktorým naozaj čelíte. V spolupráci s vaším osobným kontaktným pracovníkom stanovíte rozsah krytia, limity kompenzácie a odpočítateľné položky, ktoré sú v súlade so špecifickými potrebami vašej spoločnosti. Vďaka tejto osobnej starostlivosti získate výhody v podobe rýchleho a efektívneho rozhodovania a rýchleho reakčného času.

Získajte ďalšie informácie o miestnom riadení rizík a správe poistných udalostí:

Služby MSIGEU

Služba na prvom mieste

Ponúkame vám komplexnú ochranu. Poskytujeme rýchlu a profesionálnu podporu v oblasti preventívneho zníženia rizík, ale aj v prípade škôd:

  • individuálne konzultácie
  • vysoko kvalifikovaná podpora pri riadení rizík priamo na mieste
  • profesionálna správa poistných udalostí
  • odborníci s mnohými rokmi praxe
  • medzinárodná sieť

 

Poistenie proti všetkým nebezpečenstvám (All Risks)

Buďte v bezpečí: ponúkame vám komplexnú poistnú ochranu, ktorá zahŕňa a pokrýva dokonca aj nepomenované riziká.

Rozšírené krytie

Vaše poistenie môžeme rozšíriť aj o krytie politických rizík, prírodných rizík a krádeže.

Osobné konzultačné služby

Spoločne sa pozrieme na to, čo konkrétne je pre vašu spoločnosť zmysluplné a užitočné. Ponúkame individuálne prispôsobené riešenia, nie štandardizované poistenie pre masový trh.

Čo hovorí náš tím

„Riziká v oblasti poistenia majetku sú rôznorodé a neustále sa menia – rovnako ako naše poistné riešenia, ktoré sa adaptujú tak, aby ich dokázali pokryť. V spoločnosti MSIGEU si mimoriadne cením to, ako fantasticky v tíme spolupracujeme a vzájomne sa podporujeme. Spoločne dokážeme zákazníkom poskytnúť ideálne riešenia a tie správne služby.“

Marc Abels, oddelenie služieb a podpory v oblasti poistenia majetku