Likvidácia poistných udalostí

Keď nastane poistná udalosť, znamená to stres a rozruch. Zvládnutie situácie a ďalších krokov si od vás vyžaduje veľa energie. Znamená to, že sa treba spojiť s príslušnými ľuďmi, presmerovať procesy a intenzívne komunikovať so zákazníkmi a zamestnancami. V takej chvíli je jasné, aké dôležité je mať po boku kompetentného a zodpovedného poisťovateľa – dôveryhodného partnera, ktorý vám pomôže situáciu zvládnuť.

 

Plníme svoj poistný prísľub

Nenecháme vás v tom: s kritickou situáciou, v ktorej sa nachádzate, si vieme poradiť. Je to naša práca. Dokážeme vám, že poznáme úskalia danej situácie a vieme, čo presne treba urobiť na jej profesionálne zvládnutie.

Myslíme nekonvenčne a zamýšľame sa nad všetkými aspektmi problému – medzinárodnými aj interdisciplinárnymi. V tejto oblasti úzko spolupracujeme s medzinárodnou sieťou skúsených odborníkov.

Správa poistných udalostí s ľudskou tvárou

Pre nás ste zákazníkom, nie číslom. Priradíme vám kontaktnú osobu, ktorá vás bude sprevádzať počas celého procesu žiadosti o poistné plnenie.

Naša sila spočíva v rýchlosti

Máme množstvo referencií a veľkú mieru slobody pri rozhodovaní. To znamená, že ako váš partner v poistení môžeme konať rýchlo.

Správa poistných udalostí s ľudskou tvárou

Pre nás ste zákazníkom, nie číslom. Priradíme vám kontaktnú osobu, ktorá vás bude sprevádzať počas celého procesu žiadosti o poistné plnenie.

Náš prísľub kvality

lock_colored

Profesionálne opatrenia a roky skúseností niekedy na predvídanie všetkých eventualít a ochranu pred vonkajšími vplyvmi skrátka nestačia. Aké opatrenia treba prijať, ak sa potopí loď s vaším tovarom na palube? Čo treba robiť, ak váš tovar a stroje poškodí alebo zničí oheň? Ako možno v prípade škôd rýchlo zareagovať s cieľom predísť prerušeniu prevádzky? Ako možno zvládnuť vplyv škôd spôsobených stiahnutím tovaru?

V prípade akýchkoľvek škôd vám vždy ponúkneme kvalitu MSIGEU. Čo to znamená? Zoznámte sa s nami lepšie a spoznajte hodnoty, ktoré stoja za našou prácou.

O nás

Naše hodnoty

Čo hovorí náš tím

„Som hrdá na to, že môžem byť súčasťou tímu spoločnosti MSIGEU. Osobne som mala príležitosť zažiť, ako naša spoločnosť pomáha mladším kolegom. Dialóg so zákazníkmi plný dôvery a náš zodpovedný prístup k podnikaniu mi takisto pomáhajú stotožniť sa s našou spoločnosťou. Napokon, kde inde by človek mohol nadviazať medzikultúrne kontakty tak rýchlo ako v medzinárodnej spoločnosti?“

Selina Lamberti, manažérka pre likvidáciu poistných udalostí pri poistení dopravy

Sme tu pre vás.

Máte špecifickú poistnú udalosť alebo sa chcete dozvedieť viac o našich službách?

Spojte sa s nami – sme tu pre vás.

Kontakt