Likvidácia poistných udalostí

Keď nastane poistná udalosť, znamená to stres a rozruch. Zvládnutie situácie a ďalších krokov si od vás vyžaduje veľa energie. Znamená to, že sa treba spojiť s príslušnými ľuďmi, presmerovať procesy a intenzívne komunikovať so zákazníkmi a zamestnancami. V takej chvíli je jasné, aké dôležité je mať po boku kompetentného a zodpovedného poisťovateľa – dôveryhodného partnera, ktorý vám pomôže situáciu zvládnuť.

 

Plníme svoj poistný prísľub

Nenecháme vás v tom: s kritickou situáciou, v ktorej sa nachádzate, si vieme poradiť. Je to naša práca. Dokážeme vám, že poznáme úskalia danej situácie a vieme, čo presne treba urobiť na jej profesionálne zvládnutie.

Myslíme nekonvenčne a zamýšľame sa nad všetkými aspektmi problému – medzinárodnými aj interdisciplinárnymi. V tejto oblasti úzko spolupracujeme s medzinárodnou sieťou skúsených odborníkov.

Správa poistných udalostí s ľudskou tvárou

Pre nás ste zákazníkom, nie číslom. Priradíme vám kontaktnú osobu, ktorá vás bude sprevádzať počas celého procesu žiadosti o poistné plnenie.

Naša sila spočíva v rýchlosti

Máme množstvo referencií a veľkú mieru slobody pri rozhodovaní. To znamená, že ako váš partner v poistení môžeme konať rýchlo.

Správa poistných udalostí s ľudskou tvárou

Pre nás ste zákazníkom, nie číslom. Priradíme vám kontaktnú osobu, ktorá vás bude sprevádzať počas celého procesu žiadosti o poistné plnenie.

Náš prísľub kvality

lock_colored

Profesionálne opatrenia a roky skúseností niekedy na predvídanie všetkých eventualít a ochranu pred vonkajšími vplyvmi skrátka nestačia. Aké opatrenia treba prijať, ak sa potopí loď s vaším tovarom na palube? Čo treba robiť, ak váš tovar a stroje poškodí alebo zničí oheň? Ako možno v prípade škôd rýchlo zareagovať s cieľom predísť prerušeniu prevádzky? Ako možno zvládnuť vplyv škôd spôsobených stiahnutím tovaru?

V prípade akýchkoľvek škôd vám vždy ponúkneme kvalitu MSIGEU. Čo to znamená? Zoznámte sa s nami lepšie a spoznajte hodnoty, ktoré stoja za našou prácou.

O nás

Naše hodnoty

Čo hovorí náš tím

"Na svojej práci si cením najmä to, že našim klientom môžeme poskytnúť osobné poradenstvo s kompletným servisom. Nemáme anonymnú zákaznícku linku, ale sme našim klientom k dispozícii na báze 1:1. V prípade poistnej udalosti je takáto osobná podpora obzvlášť dôležitá a som hrdá na to, že môžem našim klientom v takýchto situáciách ponúknuť pomoc. Nakoľko v konečnom dôsledku práve v takýchto momentoch dodržiavame prísľub, ktorý našim zákazníkom dávame hneď na začiatku: We take care."

Dunja Coker, Claims Specialist Casualty & Specialties 

Sme tu pre vás.

Máte špecifickú poistnú udalosť alebo sa chcete dozvedieť viac o našich službách?

Spojte sa s nami – sme tu pre vás.

Kontakt