Riadenie rizík

Pomáhame vám minimalizovať riziko a škody

Z pozície poisťovateľa nám mimoriadne záleží na ochrane vášho majetku a vašej prevádzkyschopnosti. Naše motto: identifikácia, vyhodnocovanie a minimalizácia rizík z jedného zdroja. So zreteľom na túto ústrednú myšlienku navrhujeme na mieru šité a na budúcnosť orientované riešenia pre vašu spoločnosť – spolu s vami a pre vás.

 

Naše služby

Pri riadení rizík sa spoliehame na osvedčený prístup založený na analýze a vyhodnocovaní vašej rizikovej situácie. Najprv skúmame správy vašej spoločnosti (prieskum za stolom), aby sme si urobili prvotnú predstavu. V druhom kroku vyhodnocujeme riziká priamo na mieste (prieskum na mieste).

Počas spoločnej prehliadky na mieste identifikujeme konkrétny rizikový potenciál, ktorému vaša spoločnosť čelí vzhľadom na rôzne nebezpečenstvá. Takýmto spôsobom môžeme určiť priority a odhadnúť riziko požiarov alebo podobných nebezpečenstiev, zlyhania strojov, krádeží alebo živelných pohrôm. Na základe výsledkov prieskumov odporučíme opatrenia na predchádzanie škodám alebo optimalizáciu rizík, ktoré sú na mieru šité vašim konkrétnym potrebám. Tieto opatrenia s vami prediskutujeme priamo na mieste a následne vám odošleme úplnú správu. To nám umožní poskytnúť vám tie najlepšie služby. To však nie je všetko: Na naše poradenstvo a podporu sa môžete spoľahnúť aj pri zavádzaní týchto opatrení.

Príklady návrhov opatrení na minimalizáciu rizík

  • organizačné opatrenia na predchádzanie požiarom
  • inštalácia hasiacich zariadení alebo detektorov požiaru
  • program monitorovania, údržby a kontroly závodov a strojov
  • rozšírenie on-line monitorovania stavu strojov
  • pravidelné kontroly elektroinštalácie
  • zlepšenie prevádzkovej čistoty a poriadku
  • vyhodnotenie a optimalizácia existujúcich bezpečnostných opatrení

Aktívna minimalizácia rizík

V spolupráci s vami navrhneme jedinečné opatrenia (fyzické a organizačné) na zmiernenie vášho rizikového profilu.

Všetko z jedného zdroja

Naši manažéri rizík pracujú ako sprostredkovatelia medzi našimi upisovateľmi a vami ako zákazníkom. Všetky vaše potreby pokryje jeden poskytovateľ. To znamená, že sa nestratia žiadne informácie.

Služby na mieste

Ponúkame vám analýzu rizík, podporu pri zavádzaní a testovaní opatrení na mieste, ako aj školenia a vzdelávacie kurzy pre vašich zamestnancov.

Sme tu pre vás. Na celom svete. Na mieste

Náš tím manažérov rizík ponúka komplexný sortiment riešení v oblasti riadenia rizík a konzultácií s cieľom určiť a vyhodnotiť individuálny rizikový profil vašich miestnych a globálnych obchodných aktivít. Špecializujeme sa na riziká inštalácie, zlyhania strojov, ochranu pred požiarmi, prerušenie obchodných aktivít a prírodné nebezpečenstvá. Náš tím vysoko kvalifikovaných a skúsených manažérov vám pomôže kdekoľvek na svete.

Je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme vám boli k dispozícii aj priamo na mieste. To je totiž jediný spôsob, ako môžeme získať realistickú predstavu o možných rizikách a ponúknuť vám na mieru prispôsobené služby riadenia rizík. Svet nevnímame čierno-bielo. Sústreďujeme sa na individuálne riešenia, ktoré vnímame aj my ako poisťovateľ pozitívne. Zdravý úsudok je naším sprievodcom.

persons

Čo hovorí náš tím

„Každý deň je iný. Každý zákazník je jedinečný. Táto rôznorodosť a pestrosť je pre mňa naozaj príťažlivá. Takmer polovicu pracovného času trávim priamo so zákazníkmi na mieste. Môžem tak zistiť, ako celá ich spoločnosť funguje. Spoločne identifikujeme potenciálne riziká a ja predstavujem možné spôsoby, ako ich zmierniť. Táto príležitosť aktívne prinášať do života zlepšenia je pre mňa najväčšou motiváciou.“

Tim Klaessen, manažér rizík