Náš generálny riaditeľ

Klaus M. Przybyla

predseda predstavenstva

Stiahnite si osobné informácie

Dr. Carsten Hoffmann

finančný riaditeľ

Stiahnite si osobné informácie

Patrick Smolka

riaditeľ divízie poistenia

Stiahnite si osobné informácie

Yoshio Motohashi

globálny riaditeľ

Stiahnite si osobné informácie