Služby MSIGEU

Keď nastane poistná udalosť, znamená to stres a rozruch. Zvládnutie situácie a ďalších krokov si od vás vyžaduje veľa energie. Znamená to, že sa treba spojiť s príslušnými ľuďmi, presmerovať procesy a intenzívne komunikovať so zákazníkmi a zamestnancami. V takej chvíli je jasné, aké dôležité je mať po boku kompetentného a zodpovedného poisťovateľa – dôveryhodného partnera, ktorý vám pomôže situáciu zvládnuť.

 

Na vás, vašu spoločnosť a riziká sa pozeráme komplexne

Spolu s poistnými riešeniami vám ponúkame holistický prístup. Sme o krok vpred. Naším cieľom je špičková starostlivosť šitá na mieru vašim potrebám.

U nás nenájdete žiadne štandardné poistenia. Nezažijete u nás ani prístup v štýle „aby zákazník nikdy nevolal“. Sme tu pre vás vždy, keď nás potrebujete. Baví nás spoznávať vaše projekty a radi vás oboznámime s našimi službami ešte pred uzavretím poistnej zmluvy. Pre nás poisťovanie znamená viac než len predvídanie vhodnej sumy krytia a výpočtu prirážok. Znamená aj minimalizáciu rizík a čo najrýchlejší kontakt v momente, keď dôjde ku škodám.

Filozofia našich služieb

Získajte ďalšie informácie o našich službách, našej filozofii služieb, ako aj o spôsobe, ako vám môžeme pomôcť:

Riadenie rizík          Likvidácia poistných udalostí