Naše základné princípy

Naše základné princípy sú výsledkom cesty, na ktorú sme sa vydali spolu s našimi zamestnancami. Od začiatku pre nás bolo dôležité, aby sa zapájali do diania. Napokon, kto našu spoločnosť pozná lepšie ako oni?

To však nie je všetko: veríme, že základné princípy a podniková kultúra nie sú vytesané do kameňa. Sú živé a neustále sa vyvíjajú.

Staňte sa súčasťou nášho tímu a vydajte sa s nami na túto vzrušujúcu cestu!

Kariéra

Naše hodnoty

speech_bubble_colored

Orientácia na zákazníka

Zákazník je centrom diania: optimálne výsledky dosahujeme vďaka nasadeniu každého člena tímu a blízkosti k zákazníkom. Vyčleňujeme kontaktné osoby, ktoré odpovedia na všetky vaše otázky. Úprimne si vážime prejavenú dôveru a denne usilovne pracujeme na tom, aby sme si ju zaslúžili. V každodennej interakcii sa aj v rámci tímu k sebe správame rovnako ako k zákazníkom.

Inovácie

Presadzujeme otvorenú podnikovú kultúru, ktorá podporuje inovácie. Naši lídri povzbudzujú svoje tímy k tomu, aby premýšľali nekonvenčne a prispeli svojimi myšlienkami a nápadmi. Vďaka tomu neustále objavujeme nové príležitosti na projekty v oblasti digitalizácie a automatizácie. Ak nás takéto nápady oslovia, spoločne pracujeme na tom, aby sa zrealizovali. Nielenže to prináša úžitok našim zákazníkom, ale zároveň sa tak ako firma neustále zlepšujeme. Každý jeden člen tímu plne preberá zodpovednosť za oblasť svojho pôsobenia a zlepšuje ju.

Profesionalita

Jasná štruktúra, dobré líderstvo a kompetentný tím, v ktorom sa môže každý jednotlivec spoľahnúť na druhých – to sú základné kamene našej vysoko profesionálnej práce. Vždy sa snažíme nájsť najlepší a najefektívnejší postup: v rámci internej spolupráce, ako aj v komunikácii so zákazníkmi. Proaktívne preberáme zodpovednosť, prijímame informované rozhodnutia a dbáme o to, aby boli transparentné.

Integrita

Základom nášho konania je dôveryhodnosť a slušnosť. Odrážajú sa vo všetkých našich rozhodnutiach. Vždy dodržíme všetko, čo sme sľúbili kolegom i zákazníkom. U nás naozaj žijeme podľa príslovia: Správaj sa k druhému tak, ako chceš, aby sa správal on k tebe.

Teamwork

Tímová práca bez hraníc: pracujeme ako tím a pomáhame si aj naprieč regiónmi a pobočkami. Rôznorodosť je pre nás devízou a navzájom sa od seba učíme. Spoločne s chuťou pracujeme na príprave optimálnych riešení pre zahraničných zákazníkov. S nami je poistenie zábava. Poznanie nie je samoúčelné: o svoje skúsenosti a názory sa delíme, aby bola naša spoločnosť ešte úspešnejšia.

Udržateľnosť

Zodpovedné spravovanie interných aj externých zdrojov je súčasťou našej identity. Našim zamestnancom sa snažíme dopriať veľkú mieru flexibility a slobody pri vykonávaní práce, aby sme dosiahli zdravý a vyvážený pomer pracovného a súkromného života. To, že sa k svojim zákazníkom, kolegom a prostrediu správame s rešpektom a úctou, považujeme za svoju povinnosť. Chceme spoločne tvoriť bezpečnú budúcnosť.

Služba ako naša identita

Sme poskytovateľmi služieb telom i dušou, a preto ku všetkým projektom a procesom pristupujeme s našou filozofiou kvality MSIGEU. Zoznámte sa s našimi komplexnými službami.

Naše služby